การตรวจสอบ

การตรวจสอบInspection

บริษัทได้นำระบบคุณภาพ ISO มาบริหารจัดการ และยึดถือนโยบายคุณภาพของเรา คือ “ผลิตสินค้าคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง” ประกอบกับการฝึกอบรมพนักงานทั้งภายในและภายนอกสถานที่ ตลอดจนการตรวจ/ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจในกระบวนการควบคุมระบบคุณภาพ โดยการบริหารจัดการภายใต้การนำของ QMR (Quality Management Representative) ที่มีประสบการณ์และความชำนาญกว่า 20 ปี