เครื่องจักรและอุปกรณ์

รายการเครื่องจักรหลัก

รายการเครื่องมือวัด/อุปกรณ์

Micrometers

ขนาด : 0 – 30 mm./ 0 – 1.2 inc. จำนวน : 10