ประวัติบริษัท

Our about COMPANY

ประวัติย่อ

บริษัท ออโต้เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ก่อตั้งขึ้นวันที่ 9 สิงหาคม 2548 โดย คุณสราวุธ ประทีปภัทร ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือ/เครื่องจักร/อุปกรณ์จับยึด การผลิตแม่พิมพ์ และชิ้นส่วนต่างๆ ในอุตสาหกรรม โดยกรรมวิธีการผลิตด้วยการตัด/กัด/กลึง/ตัดด้วยลวดไฟฟ้า/เจียร/ขัดและทำเกลียว โดยใช้วัตถุดิบประเภทโลหะและอโลหะ ต่างๆ เพื่อรองรับการผลิตในอุตสาหกรรม ที่หลากหลาย